Regler og vilkår: Europamesterskaberne 2016

Status
Ikke åben for yderligere svar.

DeletedUser338

Guest
Deltager regler for The Wests online fodbold tipsspil 2016 af InnoGames GmbH

1. Deltagelse og registrering
1.1. Dette tipsspil er et ikke officielt tipsspil.
1.2. Deltagelse er begrænset til personer med en minimums alder på 18 år.
1.3. Et yderligere krav er en eksisterende The West spil- og forumkonto.
1.4. Ansatte ved InnoGames GmbH, så vel som deres bekendte er ikke berettiget til at deltage.
1.5. Tipsspillet kan kun spilles af individuelle deltagere, som er rigtige personer.
1.6. Deltagerne accepterer vilkår og betingelser og spillets regler med hans eller hendes registrering.
1.7. Hver deltager må kun have en brugerkonto. Hvis en person overtræder denne regel, har man ikke ret til at vinde en præmie.
1.8. InnoGames forbeholder sig ret til at udelukke personer, som overtræder disse regler eller prøver at få en fordel med enhver ulovlig metode, eller I tilfælde af at det anses for nødvendigt på baggrund af lige muligheder og retfærdighed af respekt for de andre deltagere.
1.9. En deltager kan stoppe hans eller hendes deltagelse på ethvert tidspunkt. Hans eller hendes point vil blive ryddet og hans eller hendes brugernavn slettet fra rangisten, hvis en rangliste er publiceret.
1.10. Deltageren accepterer udrykkeligt at hans eller hendes brugernavn må blive publiceret på en rangliste.
1.11. InnoGames forbeholder sig retten til at afbryde eller afslutte tipsspillet til enhver tid dog uden forudgående varsel på grund af plausible og forståelige årsager. InnoGames kan benytte sig af denne mulighed I særdeleshed når, grundet tekniske årsager (fx. Virusser I computersystemet, manipulation eller fejl I hardware og/eller software) eller af juridiske eller praktiske årsager, en fornuftig afvikling af tipsspillet ikke kan garanteres længere.
1.12. Fornærmelser og diskriminering af enhver slags kan føre til diskvalificering af en deltager fra tipsspillet.
1.13. Deltagelse er gratis.

2. Procedure og håndtering
2.1. Tipsspillet kører indtil spilstart af finale kampen 10. Juli 2016.
2.2. Du skal placere dit tip ikke senere end 1 minut før den relevante kamp starter, ellers vil tippet være ugyldigt og bliver ikke accepteret mere.
2.3. Hver deltager vil få et individuelt genereret mysterie ord, som skal bruges til at validere at hvert tip er lavet af den deltager.
2.4. Ved deltagelse og placering af valide tip, kan hver spiller vinde 20 guldklumper, for hvert korrekt tip. Guldklumper tjent på denne måde krediteres til deltagerens spilkonto efter EM 2016 er slut.
2.5. Vundne guldklumper kan ikke overføres til tredjepart eller andre deltagere.
2.6. InnoGames forbeholder sig retten til at justere spilreglerne hvis det bliver nødvendigt.
2.7. InnoGames forbeholder dig retten til at annullere scoren en given dag op kort varsel af indlysende årsager. Dette inkluderer i særdeleshed tekniske problemer eller manipulation så vel som aflysning af flere kampe på en given kampdag.

3. Placering af tip
3.1. Et tip bliver automatisk bekræftet af systemet. I sjældne tilfælde kan nogle forsinkelser opstå. Hvis tiden hvornår et tip blev lagt skaber uenighed, vil tiden tælle hvor firmaet har modtaget tippet.
3.2. Deadlinen for at placer et tip er sat i § 2.1.
3.3. InnoGames forbeholder sig retten til at nægte at acceptere et tip af legitime og berettigede grunde.
3.4. Tip der var placeret til tiden og valideret kan ikke annulleres eller ændres, med undtagelse af specielle tilfælde der er nævnt I disse regler for deltagelse. Det er derfor alene deltagerens ansvar at sikre af alle detaljer for hans eller hendes tip er korrekte og præcise.
3.5. I tilfælde af at der under perioden hvor et tip kan placeres kommer informationer frem hvor resultatet af et tip kan blive forudsagt, vil tippet blive erklæret ugyldigt.

4. Præmier
4.1. Hvert gyldigt tip som matcher det rigtige udfald af enhver kamp vil give deltageren 20 Guldklumper.
4.2. En alternative kontant udbetaling I stedet for den præmie som ikke er kontant er ikke mulig.
4.3. Præmier kan ikke overføres.
4.4. Vinderne har ikke ret til nogen ændringer eller tilføjelser af de respective præmier. Enhver efterfølgende pris som følge af præmien skal løftes af vinderne selv.

5. Privatlivspolitik
5.1. Ved registrering til tipsspillet, accepterer deltageren udtrykkeligt at InnoGames har ret til at lagre de nødvendige data for varigheden af tipsspillet og til at give disse data til brug for administrering og håndtering af tipsspillet til relevante partnere, som også må gemme disse personlige data med formålet at administrere og håndtere spillet.
5.2. InnoGames forpligter sig til at overholde reglerne om databeskyttelse.
5.3. InnoGames’ Privatlivspolitik anvendes I overensstemmelse hermed.

6. Ansvar
6.1. InnoGames vil blive holdt ansvarlig for skader resulterende I skader for liv, krop og helbred baseret på pligtforsømmelse af InnoGames, dennes juridiske repræsentant, eller dennes stedfortrædende repræsentant. InnoGames vil yderligere blive holdt ansvarlig bedragerisk fortielse og I tilfælde af en garanti give tog ikke godkendt af InnoGames.
6.2. InnoGames, dennes juridiske repræsentant eller dennes stedfortrædende repræsentant skal blive holdt til ansvar for skader som følge af grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse.
6.3. I tilfælde af skader som følge af simpel uagtsomhed og overtrædelser af væsentlige kontraktlige forpligtelser af InnoGames’, dennes juridiske repræsentanter, eller dennes stedfortrædende repræsentanters ansvar vil blive begrænset til typisk forudseelige skader. Essentielle kontraktlige forpligtelser er sådanne pligter, som muliggør en ordentlig gennemførelse af kontrakten, hvis regulære opfyldelse deltageren afhænger af. Dette gælder ikke for ansvaret baseret på § 6.1, § 6.2 og § 6.4.
6.4. Ethvert ansvar under produktansvarsloven forbliver upåvirket.
6.5. Ethvert andet ansvar for InnoGames er udtrykkeligt udelukket.

7. Afsluttende bestemmelser
7.1. Der er ingen mulighed for appel.
7.2. Lovene I Forbundsrepublikken Tyskland anvendes udelukkende.
7.3. Hvis en eller flere bestemmelser I denne aftale er eller bliver ugyldig, skal dette ikke have indflydelse på gyldighden af nogen andre bestemmelser I denne aftale. Den ugyldige bestemmelse vil blive erstattet af den bestemmelse, der er nærmest den kommercielle hensigt af den ugyldige bestemmelse.
 
Senest redigeret af en moderator:
Status
Ikke åben for yderligere svar.